Till dig som patient

Alla patienter i alla åldrar är välkomna till mottagningen.

Mottagningens ambition är att ge professionell vård och ett vänligt och respektfullt bemötande så att patienter och anhöriga känner sig trygga och nöjda efter besöket på mottagningen. Olika sjukdomar, tillstånd och besvär som kan drabba öronen, näsan, munhålan, svalget och halsen undersöks och behandlas. Mindre operationer i lokalbedövning utförs på mottagningen med operation av förändringar i huden eller i mjukdelarna i ansiktet eller hals, slemhinneförändringar på läppar eller i munhålan.

Följande problem utreds och behandlas:

Öron

 • Öroninflammation
 • Hörselproblem
 • Hörselgångseksem
 • Hål på trumhinnan
 • Tinnitus
 • Vaxpropp
 • Yrselsjukdomar

Näsa

 • Nästäppa
 • Kronisk snuva med eller utan allergi
 • Näspolyper
 • Näsblödningar /
 • Nässår
 • Snarkning
 • Bihåleinflammation akuta och kroniska
 • Allergi
 • Nedsatt lukt eller smak

Hals, munhåla och svalg

 • Snarkning/sömnapné hos barn och vuxna
 • Sväljningssvårigheter, klump i halsen
 • Slemhinneförändringar i munhåla och svalg
 • Heshet
 • Röstproblem
 • Förändringar i munhålan
 • Återkommande halsinfektioner
 • Läppförändringar och förändringar i munhåla och svalg
 • Tungsveda, tungsmärta och dålig andedräk
 • Spottkörtelsvullnader och spottkörtelinfektioner
 • Förstorade halsmandlar med proppbildning
 • Svullnader på halsen med skölkkörtelsvullnader
 • Hudförändringar i ansikte, på huvudet och på halsen

Patientavgifter​

Patientavgiften bestäms av Region Skåne och följande avgifter gäller tills vidare:

Kostnadsfritt för alla under 20 år och över 85 år.
Patienter med remiss: 100 kr.
Patienter utan remiss 300 kr.

Frikort gäller, ta med högkostnadskort

Remiss

För att komma till vår mottagning behövs remiss från din behandlande läkare. Det är en fördel om du först vänder dig till din vårdcentral eller husläkare för en första medicinsk bedömning.  Det kan även vara så att det krävs att du har blivit undersökt eller tagit vissa prover innan vi kan behandla dig.