Till dig som patient

Alla patienter i alla åldrar är välkomna till mottagningen.

Mottagningens ambition är att ge professionell vård och ett vänligt och respektfullt bemötande så att patienter och anhöriga känner sig trygga och nöjda efter besöket på mottagningen. Olika sjukdomar, tillstånd och besvär som kan drabba öronen, näsan, munhålan, svalget och halsen undersöks och behandlas. Mindre operationer i lokalbedövning utförs på mottagningen.

Följande problem utreds och behandlas:

Öron

Öroninflammation
Hörselproblem
Hörselgångseksem
Hål på trumhinnan
Tinnitus
Vaxpropp
Yrselsjukdomar
Nedsatt lukt eller smak

Näsa

Nästäppa
Kronisk snuva med eller utan allergi
Näspolyper
Näsblödningar / Nässår
Snarkning
Bihåleinflammation akuta och kroniska
Allergi

Hals, munhåla och svalg

Snarkning/sömnapné hos barn och vuxna
Sväljningssvårigheter, klump i halsen
Slemhinneförändringar i munhåla och svalg
Heshet
Röstproblem
Förändringar i munhålan
Återkommande halsinfektioner
Läppförändringar och förändringar i munhåla och svalg
Tungsveda, tungsmärta och dålig andedräk
Spottkörtelsvullnader och spottkörtelinfektioner
Förstorade halsmandlar med proppbildning
Svullnader på halsen med skölkkörtelsvullnader
Hudförändringar i ansikte, på huvudet och på halsen

Patientavgifter​

Patientavgiften bestäms av Region Skåne och följande avgifter gäller tills vidare:

Kostnadsfritt för alla under 20 år och över 85 år.
Patienter med remiss: 100 kr.
Patienter utan remiss 300 kr.

Frikort gäller, ta med högkostnadskort

Remiss

För att komma till vår mottagning behövs remiss från din behandlande läkare. Det är en fördel om du först vänder dig till din vårdcentral eller husläkare för en första medicinsk bedömning.  Det kan även vara så att det krävs att du har blivit undersökt eller tagit vissa prover innan vi kan behandla dig.